Tin tức

Formosa Hà Tĩnh sản xuất 4.700 tấn thép cuộn cán nóng
Formosa Hà Tĩnh sản xuất 4.700 tấn thép cuộn cán nóng  (16/02/2016) Sau hơn 1 tháng kể từ ngày cho ra lò sản phẩm thép cuộn cán nóng đầu tiên (25/12/2015), đến nay, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã sản xuất 4.700 tấn thép và 6.000 tấn cốc. Lò cao số 1 Nhà máy Luyện cán thép...
Liên quan đến Cấp bền bu lông
Tại sao bulong làm thừ thép 40X lại không đủ cấp bền 8.8? Hiện nay sản xuất bulong mong cấp bền 8.8 thường có hai cách sử dụng vật liệu phổ biến nhất: -Cách thứ nhất: Sử dụng vật liệu có độ bền gần đạt được cấp bền 8.8 như C45, sau khi sản xuất ra bulong thì phải nhiệt luyện để làm tăng cơ tính...
Việt Nam muốn sản xuất được "ốc vít" phải ban hành luật riêng!
Tại phiên chất vấn, đại biểu Đồng Hữu Mạo, tỉnh Thừa Thiên-Huế: Ngày 31/7/2007, Bộ Công nghiệp đã có phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2010 - tầm nhìn 2020. Trong đó xác định vai trò quan trọng của công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững trong quá trình...
Việt Nam muốn sản xuất được "ốc vít" phải ban hành luật riêng!
Tại phiên chất vấn, đại biểu Đồng Hữu Mạo, tỉnh Thừa Thiên-Huế: Ngày 31/7/2007, Bộ Công nghiệp đã có phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2010 - tầm nhìn 2020. Trong đó xác định vai trò quan trọng của công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững trong quá trình...
Việt Nam muốn sản xuất được "ốc vít" phải ban hành luật riêng!
Tại phiên chất vấn, đại biểu Đồng Hữu Mạo, tỉnh Thừa Thiên-Huế: Ngày 31/7/2007, Bộ Công nghiệp đã có phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2010 - tầm nhìn 2020. Trong đó xác định vai trò quan trọng của công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững trong quá trình...
Việt Nam muốn sản xuất được "ốc vít" phải ban hành luật riêng!
Tại phiên chất vấn, đại biểu Đồng Hữu Mạo, tỉnh Thừa Thiên-Huế: Ngày 31/7/2007, Bộ Công nghiệp đã có phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2010 - tầm nhìn 2020. Trong đó xác định vai trò quan trọng của công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững trong quá trình...
Việt Nam muốn sản xuất được "ốc vít" phải ban hành luật riêng!
Tại phiên chất vấn, đại biểu Đồng Hữu Mạo, tỉnh Thừa Thiên-Huế: Ngày 31/7/2007, Bộ Công nghiệp đã có phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2010 - tầm nhìn 2020. Trong đó xác định vai trò quan trọng của công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững trong quá trình...
Việt Nam muốn sản xuất được "ốc vít" phải ban hành luật riêng!
Tại phiên chất vấn, đại biểu Đồng Hữu Mạo, tỉnh Thừa Thiên-Huế: Ngày 31/7/2007, Bộ Công nghiệp đã có phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2010 - tầm nhìn 2020. Trong đó xác định vai trò quan trọng của công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững trong quá trình...
Việt Nam muốn sản xuất được "ốc vít" phải ban hành luật riêng!
Tại phiên chất vấn, đại biểu Đồng Hữu Mạo, tỉnh Thừa Thiên-Huế: Ngày 31/7/2007, Bộ Công nghiệp đã có phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2010 - tầm nhìn 2020. Trong đó xác định vai trò quan trọng của công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững trong quá trình...
Việt Nam muốn sản xuất được "ốc vít" phải ban hành luật riêng!
Tại phiên chất vấn, đại biểu Đồng Hữu Mạo, tỉnh Thừa Thiên-Huế: Ngày 31/7/2007, Bộ Công nghiệp đã có phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2010 - tầm nhìn 2020. Trong đó xác định vai trò quan trọng của công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững trong quá trình...
Việt Nam muốn sản xuất được "ốc vít" phải ban hành luật riêng!
Tại phiên chất vấn, đại biểu Đồng Hữu Mạo, tỉnh Thừa Thiên-Huế: Ngày 31/7/2007, Bộ Công nghiệp đã có phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2010 - tầm nhìn 2020. Trong đó xác định vai trò quan trọng của công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững trong quá trình...
Việt Nam muốn sản xuất được "ốc vít" phải ban hành luật riêng!
Tại phiên chất vấn, đại biểu Đồng Hữu Mạo, tỉnh Thừa Thiên-Huế: Ngày 31/7/2007, Bộ Công nghiệp đã có phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2010 - tầm nhìn 2020. Trong đó xác định vai trò quan trọng của công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững trong quá trình...